Šľachtická historická udalosť spojená s oslavou udelenia prvej erbovej listiny mestu Košice 7. mája 1369 spojená s turnajom pri príležitosti mestských osláv.