Obľúbená tvorivá dielňa pre rodičov s deťmi na tému Majinej záhrady.