Umelecký prednes slovenských rozprávok v podaní detí materských škôl.