Kreslenie kriedami na chodník neodmysliteľne patrí k tradičným podujatiam osláv. Deti košických základných škôl milými kresbami farebnou kriedou skrášľujú svoje oslavujúce mesto. Tento rok budú s láskou a úsmevom kresliť na tému jubilujúcich 30. osláv Dňa mesta Košice a 70. výročia založenia Centra voľného času.