Dopoludnie plné darcov najvzácnejšej tekutiny na svete a plné zaujímavých stretnutí, rozhovorov i milého sprievodného programu na Hlavnej ulici, ktorá sa na chvíľu “premení” na pojazdnú transfúznu stanicu. Súčasťou dopoludnia budú ukážky práce a podávania prvej pomoci pri náhlom zastavení srdca členmi Záchrannej služby Košice.