Pestrý kaleidoskop ukážok rusínskej kultúry spojený so slávnostnou liturgiou v drevenom kostolíku. Na liturgiu nadviaže komentovaná prehliadka vzácnych ikon a liturgických exponátov.