Slávnostné finále. Veľký zábavno-súťažný program v závere ktorého budete svedkami oficiálneho menovania a odovzdávania cien a titulu Škola plná talentov – Superškola 2024, spojený s vystúpeniami talentov víťaznej školy.