pri príležitosti odovzdania vynoveného Verejného cintorína.