pri príležitosti 30. výročia vzniku Ekumenického spoločenstva cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice. Za účasti vzácnych hostí celebrujú: Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup-metropolita a Ivan Eľko, generálny biskup ECAV a predseda Ekumenickej rady cirkví SR.