Slávnostné odovzdávanie verejných ocenení primátorom mesta Košice – Ceny mesta Košice, Ceny a Plakety primátora mesta Košice. Ceremoniál svojou návštevou poctí pán Rudolf Schuster, prezident Slovenskej republiky v.v.