Autorské spracovanie príbehu Normy Jeane ako „Marilyn“ v čase, keď ju pri živote držal veľký sen, ktorý sa paradoxne stal jej vlastnou záhubou.