Slávnostné pomenovanie vnútro blokového priestoru medzi ulicami Rosná, Košťova a Oštepová, ktorý ponesie meno Teodora Münstera, významného právnika a mešťanostu, ktorý stál na čele nášho mesta
v rokoch 1872 až 1905.